Thủ tục làm con dấu mới nhất và những lưu ý khi làm con dấu cho doanh nghiệp

Thủ tục làm con dấu mới nhất và những lưu ý khi làm con dấu cho doanh nghiệp

Con dấu là một vật phẩm không thể thiếu trong mỗi công ty, doanh nghiệp. Nó vừa thể hiện giá trị pháp lý của công ty vừa thể hiện hình thức của công ty. Chắc hẳn có rất nhiều bạn băn khoăn về thủ tục làm con dấu sao cho đúng. Bài viết dưới đây sẽ bổ sung những kiến thức cần biết về những thủ tục mới vừa được ban hành và những điều cần lưu ý.

1.     Thủ tục làm con dấu mới

Trích từ luật doanh nghiệp 2014, kể từ ngày 1/7/2019 – Cơ chế quản lý Nhà nước đới với con dấu của doanh nghiệp đã có những sự thay đổi theo hướng tích cực, cởi mở hơn cho các công ty, doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để công ty có thể phát triển dễ dàng hơn.

1.1  Thủ tục làm con dấu đối với cơ quan nhà nước

Cần sử dụng con dấu có biểu tượng Quốc huy. ngoài ra cần có quyết định thành lập, hoặc quyết định về tố chức của cơ quan có thẩm quyền.

1.2  Thủ tục làm con dấu đối với tổ chức sự nghiệp

Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.3  Thủ tục làm con dấu đối với tổ chức tôn giáo

Quyết định công nhận tổ chức của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Giấy phép hoạt động phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

1.4  Thủ tục làm con dấu đối với doanh nghiệp hợp tác xã

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền. Và được cấp cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật.

1.5  Đối với tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật:

Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức; phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.     Thủ tục làm lại con dấu lần 2

Hiện nay, doanh nghiệp có thể đăng kí nhiều con dấu. Tuy nhiên để có thể sử dụng nhiều con dấu, doanh nghiệp cần chú ý những điều sau.

  • Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015. Tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp . Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015. Làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.
  • Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; Đồng thời thông báo cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

3.     Những điều lưu ý khi làm con dấu

  • Doanh nghiệp có thể quyết định về nội dung con dấu và số lượng sử dụng. Tuy nhiên nội dung con dấu cần tuân thủ theo những thủ tục làm con dấu.
  • Các vấn đề về tranh chấp giữa doanh nghiệp và các tổ chức khác  trong nội dung mẫu con dấu. Sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại; Chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án.